Nieuws

ev_wd2

Via onze donatie-knop kunt u stichting Ronoylion steunen met een kleine donatie

Nieuwsbrieven

rondzendbrief november 2021

Rondzendbrief november 2020

Rondzendbrief november 2019

Rondzendbrief november 2018

Rondzendbrief november 2017

rondzendbrief-november-2016

Rondzendbrief november 2015

Tragische eerste schooldag op de Filipijnen

Stichting Ronoylion ondersteunt zowel financieel als moreel kleinschalige ontwikkelingsprojecten in de Filippijnen, vooral op het eiland Mindanao. Het gaat met name om sociaal-maatschappelijke en inkomensverwervende projecten die gericht zijn op duurzame ontwikkeling van onderwijs, landbouw en gezondheidszorg. Wij richten ons op groepen mensen die ver beneden het bestaansminimum leven en zelf het initiatief nemen om aan verbetering van hun situatie te werken. Wij steunen geen individuen.

Wij werken in de Filippijnen samen met lokale partners, vooral Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) en zenden geen mensen uit. Op de pagina Projecten ziet u voorbeelden van projecten die wij steunen. Ronoylion is gevestigd in Marken. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers en maken minimale kosten, waardoor alle gelden optimaal ten goede komen aan de projecten die wij steunen. Ronoylions activiteiten in Nederland zijn gericht op geldverwerving voor de steun aan onze projecten en informeren van het publiek over de situatie van mensen in ontwikkelingslanden en met name op de Filippijnen. Wij geven jaarlijks een rondzendbrief uit waarin wij verantwoording afleggen van de bestede gelden en van alle activiteiten.

Wil je meer weten over Ronoylion en haar beweegredenen?
Zie onze pagina “Over Ons”

Wil je een lijst zien van onze projecten? Of wil je weten op welke basis wij voorstellen honoreren?
Zie onze pagina “Projecten”

Wil je iets weten over onze Wereldwinkel?
Zie onze pagina “Wereldwinkel” en onze pagina “Activiteiten”

Heb je zakelijk gegevens over Ronoylion of haar bestuur nodig?
Zie onze pagina “Zakelijk”

Wil je foto’s en filmpjes zien over onze activiteiten in Filippijnen?
Zie onze pagina “Media”

Wil je terugkijken in oude nieuwsbrieven e.d.?
Zie onze pagina “Archief”

Wil je contact met Ronoylion?
Omdat je iets voor ons wilt doen, vrijwilliger wilt worden of om een andere reden?
Zie onze pagina “Contact”