Wereldwinkel

Eén van de manieren waarop wij financiele steun verwerven voor onze projecten is door verkoop van Wereldwinkelproducten. Alle winst die wij daarop maken, wordt gebruikt voor steun aan onze projecten. Met het Wereldwinkeltje snijdt het mes dus aan twee kanten: Ronoylion profiteert van de winstmarge op de producten die we verkopen en de producenten hebben door deze verkoop een middel van bestaan. Alle producten uit de Wereldwinkel komen nl. van kleine producenten uit ontwikkelingslanden die met de vervaardiging ervan in hun levensonderhoud voorzien. Waren deze mensen voorheen gedoemd tot werkloosheid en een bestaan in armoede, nu kunnen ze door de afzet van hun producten via de Wereldwinkel een menswaardig bestaan opbouwen.

De producten worden thuis gemaakt. Ook wel in groepsverband in werkplaatsen en in fabriekjes. Alle producenten hebben een eerlijke prijs gekregen voor hun arbeid en werken onder menswaardige omstandigheden. Dat zijn immers twee van de belangrijkste criteria waarop de Wereldwinkels hun producten selecteren. Ook wordt er zoveel als mogelijk rekening gehouden met milieuvriendelijke productie. Door de afzet via de Wereldwinkel kunnen de producenten onder menswaardige omstandigheden een eigen inkomen genereren en een zelfstandig bestaan opbouwen. Om samen sterk te staan wordt er vaak in coöperatief verband gewerkt. Bovendien wordt met de winst op de producten soms binnen de producentengroep een kleinschalige vorm van sociaal stelsel opgezet of microkredieten verstrekt aan de leden.

Wij hebben geen winkel, maar staan regelmatig met stands op markten en in kerken. Met name in Marken, Edam, Monnickendam en Broek in Waterland. Voor een overzicht van de verkoopdata: zie “Activiteiten”

Voor alle aktiviteiten van de stichting en met name die van de Wereldwinkel heeft Ronoylion een groep van ongeveer 15 vrijwilligers die helpen met allerlei werkzaamheden. Er zijn b.v. 5 chauffeurs die beurtelings helpen met vervoer van alle spullen. En ongeveer 12 vrouwen die de stands inrichten, de producten verkopen en alles weer opruimen. Alle medewerk(st)ers helpen met veel inzet elke keer weer sjouwen, opbouwen, verkopen en vervolgens weer inpakken en vervoeren. Dat is nodig omdat wij geen winkelpand hebben, maar verkopen via stands.
Alle vrijwilligers verrichten hun taken prodeo en waar kleine onkosten gemaakt worden, neemt men die meestal voor eigen rekening.

Een deel van onze Wereldwinkelproducten bestaat uit wenskaarten die wij rechtstreeks uit de Filippijnen betrekken. Die kaarten zijn kleine kunstwerkjes op zich en vaak vervaardigd van allerlei natuurlijk materiaal. Het gaat hierbij om wenskaarten die vervaardigd worden op 3 verschillende plaatsen door 3 verschillende groepen.

Wenskaarten –> lees verder

Producten Wereldwinkel –> lees verder

Workshops voor kinderen –> lees verder