Over ons

Onze activiteiten in Nederland zijn voornamelijk gericht op informatie verstrekken en verwerven van financiële steun voor onze projecten in de Filippijnen. Verwerven van financiële steun doen wij op drie manieren: door het verwerven van vaste donateurs, het verkrijgen van eenmalige giften en door verkoop van Wereldwinkelproducten. Vaste donateurs zeggen voor langere tijd een zelfbepaald bedrag toe. Dat geeft ons de mogelijkheid tot betere financiële planning. Wie hiervoor kiest, kan via Contact bij ons een inschrijfformulier opvragen. Daarnaast krijgen wij regelmatig eenmalige giften van zowel particulieren als grotere organisaties. Eenmalige giften kunnen via de donatieknop worden gedaan. Voor de verkoop van Wereldwinkelproducten verwijzen wij naar de pagina Wereldwinkel. Alle winst op de verkoop van de Wereldwinkelproducten wordt gebruikt voor steun aan onze projecten. Wij doen regelmatig verslag van de ontwikkeling in de projecten en leggen verantwoording af van de bestede gelden via onze jaarlijks nieuwsbrief.

Handtractor2

Ook informeren wij het publiek in Nederland over de situatie van mensen in ontwikkelingslanden en in het bijzonder over de situatie van de minstbedeelden in de Filippijnen. Dat doen wij b.v. op onze stands en via presentaties.
Wij willen laten zien dat mensen in ontwikkelingslanden zelf hele goede ideeën hebben over hoe ze hun situatie kunnen verbeteren en wat ze daarvoor allemaal moeten doen. Dat ze optimaal gemotiveerd zijn om de plannen, die ze hebben met het oog op een betere toekomst, te verwezenlijken. En dat een verbeteringsproject de meeste kans van slagen heeft als mensen er volledig achter staan omdat ze zelf het initiatief hebben genomen. Als ze maar de mogelijkheid krijgen om die initiatieven uit te voeren. Financiële en morele ondersteuning daarbij is heel belangrijk en dat willen wij hen geven. En vragen onze omgeving om daaraan mee te doen. Waar mogelijk koppelen wij Nederlandse donors aan Filippijnse initiatieven, b.v. scholen aan scholen.

P1020542

Wij hebben door alle jaren heen op de Filippijnen een netwerk van lokale partners opgebouwd, Een aantal daarvan zijn verbonden met Nederlandse vrijwilligers, met congregaties van de katholieke kerk en/of met de UCCP (de United Church of Christ in the Philippines). Die lokale partners zijn allemaal Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) die zich inzetten voor de ontwikkeling van de allerarmste boeren en vissers. Wij zenden dus geen mensen uit, omdat er in de Filippijnen zelf genoeg expertise is om de ontwikkelingsprojecten te begeleiden en uit te voeren. Wij hebben rechtstreeks contact met de begeleidende NGO’s die bestaan uit professionele teams die gespecialiseerd zijn op gebied van landbouw, onderwijs en/of gezondheidszorg. Zij begeleiden arme boeren en vissers, waarbij de uiteindelijke doelstelling is de zelfredzaamheid te vergroten en de levenskwaliteit te verbeteren. Groepen dienen bij ons projectvoorstellen (inclusief begroting) in en aan de hand van onze criteria beoordelen wij de steun aan een project. Eén maal per 3 a 4 jaar bezoeken leden van Ronoylion de projecten. Dat gebeurt geheel op eigen kosten.

Zie ook: Geschiedenis

Zie ook: Verklaring naam