Wenskaarten

De wenskaarten worden vervaardigd door 3 verschillende groepen:
* een jongerengroep die naast kaarten ook allerlei bamboe-artikelen vervaardigt in een jongerenwerkplaats. Deze groep staat onder leiding van een congregatie van de Karmelieten en bestaat vooral uit jonge mensen die geen werk kunnen vinden. De werkloosheid in de Filippijnen is nl. schrikbarend hoog. Niet voor niets gaan veel Filippino’s naar het buitenland om daar werk te zoeken. Veel jonge meisjes heeft de congregatie door deze werkplaats uit de prostitutie kunnen houden en weer andere jongeren uit de criminaliteit.
* gehandicapte jongeren tussen de 15 en 25 jaar uit arme gezinnen. Door een operatie en revalidatie kan hun levenskwaliteit sterk verbeterd worden, maar daar hebben deze gehandicapten geen financiele middelen voor Our Lady of Victory Training Centre heeft zich over deze gehandicapte jongens en meisjes ontfermd en o.a. door de vervaardiging en verkoop van kaarten sparen de gehandicapte jongeren zelf de onkosten voor een deel van hun operatie en revalidatie bij elkaar. Ook andere activiteiten vinden in dit Training Centre plaats. Zo zijn er een bakkerijtje, een timmer- en schilderwerkplaats, een kwekerijtje en een naaiatelier. Behalve zorg voor noodzakelijke operaties en revalidaties, draagt het Training Centre dus ook bij aan het leren van een beroep aan de gehandicapten.
* een organisatie van ex-politieke gevangenen. Voor de groepsleden is dit handwerk na hun vrijlating een belangrijk werkgelegenheidsprojekt geworden. Binnen de groep wordt ook gewerkt aan allerlei sociaal-maatschappelijke verbeteringen voor de ex-politieke gevangenen.
Zo wordt bv een percentage van de winst op de kaarten ingelegd om aan de deelnemers onder voorwaarden microkredieten te verstrekken.

(klik op afbeelding om te vergroten)

uit kaartencollectie 1 uit kaartencollectie 2 uit kaartencollectie 3 uit kaartencollectie 4