Zakelijk

Bestuur:
Eef Visser – voorzitter
Pieter Kaars – penningmeester
Walter Maas – secretaris

P1100442

Zakelijke gegevens:
Stichting Ronoylion is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en vrijgesteld van schenkings- en successierecht.

** Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar **

Banknummer IBAN NL76INGB0005198822 t.n.v. Stichting Ronoylion te Marken

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel van West-Friesland en Waterland onder nummer 41235271
Ons RSIN/fiscaal nummer is 815193932
(De statuten van onze stichting zijn neergelegd in de oprichtingsakte van 5 mei 1987)

Financiële verantwoording:

Financieel jaarverslag over 2018

Financieel verslag over 2017

Financieel verslag over 2016

Financieel verslag over 2015

Financieel verslag over 2014

Financieel verslag over 2013

Financieel verslag over 2012

Beloningsbeleid:

Beloningsbeleid